KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no
For en person med ADHD - diagnose, kan oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet ha en ødeleggende virkning. Det kan også være en stor påkjenning for det sosiale nettverket. Men først og fremst rammes partneren til den med ADHD. Likevel, den negative atferden som kan oppstå som et resultat av ADHD, behøver slett ikke å ende i en katastrofe. I denne boken presenteres en fiktiv pasientgruppe. Med bakgrunn i forfatterens kliniske praksis, belyses ulike problemområder som kan oppstå i et samliv hvor det foreligger en ADHD - diagnose. Det gis en oversiktlig fremstilling av symptomer. Ulike og spennende kasi, synliggjør at det er mulig å stille en diagnose. Det gis et innsikts­fullt innblikk i den utrolige utviklingen en terapi kan medføre. I boken synliggjøres også følgene av ADHD, samt langsiktige konsekvenser for partneren og barna.

Dette er boken for alle som ønsker eller trenger en forklaring på ADHD. Boken retter seg mot dem som selv har ADHD og spesielt mot den som ønsker å redde samlivet eller ekteskapet. Målgruppen er også fagfolk, som - om de evner å forstå disse menneskene bedre - lettere kan lykkes i å tilby adekvat hjelp.

Dr.med. Doris Ryffel-Rawak er lege, spesialist i psykiatri og psykoterapi. Hun har egen praksis i Bremergarten ved Bern i Sveits. Ryffel-Rawak holder foredrag både i inn- og utland og hun foreleser også i etterutdanning. Hun har lagt grunnsteinen til organisasjonen for selvhjelp for voksne med ADHD. Nylig har hun også startet fagforum for ADHD i Sveits.


Oversatt av Liv H. Wiborg