KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noBoken er svært aktuell med sin redegjørelse for hva kunnskapssamfunnet virkelig krever. Den beskriver kontrastene mellom hvordan mennesker tenker og handler i industrisamfunnet og kunnskapssamfunnet. Likeledes drøfter forfatteren paradokset mellom medarbeidernes økende kunnskaper, samt større forventninger til selvstendighet og frihet, samtidig som ledelsens kontroll og styring forsterkes i mange bedrifter. Konsekvensene blir passive og uinspirerte medarbeidere, som fører til høyere fravær og turnover.

I “Verdier som virker” deler Tor Dahl sine praktiske erfaringer som bedriftsleder gjennom 35 år i den tjenesteytende kompetansebedriften Manpower, som han ledet i Norge, Norden og Europa. I de siste årene har han hatt ansvaret for det internasjonale bemanningskonsernets ledelsesprosjekter, blant annet utviklingen og implementeringen av et globalt verdigrunnlag i 82 land.

Forfatteren var en av pionerene her i landet i praktiseringen av verdibasert ledelse, demokratiske prosesser og involvering av medarbeiderne. Dette førte til stort engasjement som ga fremragende resultater gjennom en årrekke. Med utgangspunkt i teori og egne erfaringer, beskriver Tor Dahl på en personlig og lettfattelig måte og gjennom eksempler, hvordan verdier utvikles, innføres og gjøres operasjonelle.

“Verdier som virker” er en praktisk fagbok som er rettet mot ledere på alle plan, for-uten medarbeidere under utvikling og studenter i ledelsesfag. Verdibasert ledelse er blitt trendy her i landet i de senere årene, men praktiseres ofte på en overfladisk måte. Denne boken går i dybden, og forteller hva som skal til for å oppnå suksess.

Tor Dahl har høyere økonomisk-administrativ utdannelse fra Norge og USA, samt videreutdannelse i ledelse. Han fikk sin første ledererfaring som 26-åring, og har siden virket som bedriftsleder. Han har vært særlig opptatt av den menneskelige siden av lederskapet, noe som har ført til store prestasjoner, samt forpliktelse og ansvar blant dem han har ledet.