KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noHvordan forebygge og løse atferdsvansker i barnehagen,
grunnskolen og den videregående skolen

Forfatteren er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Østfold, avdeling for førskolelærer-utdanning, og spesialpedagog ved Statens Spesial-lærerhøgskole, Hosle i Bærum.

Våren 1980 deltok han i en prosjektgruppe med blant andre professor i emosjonelle og sosiale vansker, Terje Ogden, med å planlegge oppstart av Tunhaug skole i Sarpsborg.

Denne skolen er et tilbud til ungdommer med store psykososiale lidelser, atferdsvansker, emosjonelle og sosiale vansker.

Høsten 1980 startet forfatteren arbeidet ved skolen, først som miljøarbeider, deretter som lærer og nå de siste syv årene som undervisningsinspektør.
Det er hans erfaringer fra disse årene han deler med deg som leser denne boken.

Det meste av litteraturen om emnet er svært teoretisk vinklet.

Av den grunn er forfatteren blitt oppfordret til å skrive en praktisk rettet bok om dette spennende spesialpedagogiske feltet.

Denne boken er derfor en beskrivelse av metodiske og pedagogiske metoder belyst fra «grasrotnivå».

Håpet er at den kan være til nytte for ansatte både i barnehager, i grunnskolen og i den videregående skolen.