KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


I elevenes hoder presenterer praktiske undervisningsopplegg i litteratur der leserrespons-metodikk er brukt.

Heftet tar for seg arbeid med skjønnlitterære tekster av ulike sjangre. Den er krydret med elevevalueringer av arbeidsmåten, og uttalelser av lærere som har prøvd metodikken.

Tittelen på heftet er inspirert av Birte Sørensens bok Litteratur – forståelse og fortolkning fra 2001: «En åben litteraturpædagogik giver eleverne anledning til at udtrykke deres viden og forståelse af teksten, og der skulle derfor gennom den være en mulighed for at skabe forbindelsen mellem elevernes tænkning og undervisningens indhold. Nok kan man ikke placere sig selv inden i elevernes hoveder, men måske kan man blive bare lidt klogere ved at lytte til og forsøge at analysere deres utsagn.» (…)

I innledningen blir Louise M. Rosenblatt og Judith A. Langer presentert som viktige bidragsytere til denne metodikken.

Elever i leserresponsklasser lærer aktivt. Fordi deres personlige responser blir verdsatt, begynner de å se at de har både autoriteten og ansvaret når de vurderer det de leser. Responsen fra medelever spiller også en avgjørende rolle: Gjennom interaksjon med medelevene, beveger elevene seg utover de første individuelle reaksjonene de hadde, for så å betrakte et mangfold av ideer og tolkinger. På den måten utvider de perspektivet sitt.Elever om bruk av leserrespons-metodikken:

Bra måte å arbeide på. Først får vi tenkt selv, så får vi høre andres synspunkter som kanskje forandrer våre egne, som igjen gir oss bedre forståelse av teksten.

-----------------

Veldig bra for vår egen utvikling i å tolke og lese litteratur. Gir meg kanskje muligheten til å bli glad i å lese.

------------------

Denne arbeidsmåten får meg til å tenke mer på hva teksten egentlig handler om, og litt om betydningene som ligger under. Det er også fint å få høre hva andre mener, men prosessen er litt vel langdryg. Kanskje det må være slik?!

------------------

Det virket som om flere elever viste interesse under samtalen i klassen, og det var bra! Jeg ønsker å fortsette med denne arbeidsmetoden.

------------------

Jeg stiller flere spørsmål ved teksten når vi gjør det på denne måten. Og derfor husker jeg bedre.Astrid Karin Bromstad har undervist i norsk og engelsk,
hovedsakelig i den videregående skolen, i over tretti år.
Hun har vært prosjektleder i et Gi rom for lesing-prosjekt
i Nord-Trøndelag der leserrespons-metodikken ble utprøvd.
Dette heftet er ment brukt i kurssammenheng, men også
som grunnlag for samtale om litteraturundervisning
i den vanlige skolehverdagen.