KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Denne boken handler om Psykodrama som del av et
større metodesystem skapt av psykiateren Jacob Levi
Moreno. Utenfor psykodramakretser forbindes Moreno
først og fremst med den psykoterapeutiske metoden
”psykodrama” og med det sosiologiske og gruppepsykologiske
verktøyet sosiometri. Begge disse metoder inngår
imidlertid i et større system hvor hovedvekten er på
gruppen og gruppens betydning for det enkelte individ.
Mennesket oppfattes som et sosialt vesen med en medfødt skapende kraft og
dermed mulighetene for å skape sitt eget liv gjennom spontane og adekvate
handlinger. I denne prosessen står det skapende Øyeblikket sentralt.
I psykodrama som terapeutisk og pedagogisk redskap er siktemålet å hjelpe
mennesker i den aktive skapelsesprosessen av deres egne liv.
Fokus i boken er på det filosofiske og teoretiske grunnlaget for Morenos metoder
og gir en grundig fremstilling av dette. Dessuten er de terapeutiske aspekter
vektlagt.
Per i dag er det lite tilgjengelig litteratur på skandinavisk (norsk, dansk og
svensk) om psykodrama generelt og enda mindre hvor fokus er på den filosofiske
og teoretiske bakgrunnen for metodene. Dette gjelder både i form av
oversettelser av Morenos egne verker, annen oversatt litteratur, eller som originale
tekster. Denne boken er et viktig bidrag til å fylle dette tomrom.
Målgruppen for boken er først og fremst psykodramastudenter og utøvende
psykodramatikere. Særlig med tanke på studentene er det psykodramatiske
innholdet komplettert med annet stoff, som presentasjon av psykologiske teorier
og terapier. Boken er imidlertid ikke bare beregnet for psykodramatikere. Også
andre som ønsker å bli nærmere kjent med så vel metoden som de grunntanker
metoden bygger på vil ha stor nytte av denne bok.

Forfatteren, Lillian Borge, er spesialist i klinisk psykologi, NPF, med
spesialisering i psykodrama på høyeste internasjonale nivå (T. E. P).
I tillegg har hun utdanning i gruppeanalyse. Hun har lang erfaring
både som individualterapeut og som psykodramaterapeut, lærer
samt veileder, og var i flere år tilknyttet Norsk Psykodrama Institutt
(nå Moreno Instituttet) i Oslo som hovedlærer på alle utdanningsnivåer