KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no«Musikkboka – spill og forstå» egner seg for

- elever i ungdomsskolen, - elever som går på musikklinje i videregående skole eller folkehøgskole, - folk som spiller i band og - selvstudium.Boken forklarer hvordan man kan spille

- gitar - sologitar - bassgitar - piano / keyboard - slagverk / trommerForklaringene på hvordan man kan spille disse instrumentene blir knyttet nært til musikkteorien. Noen stikkord for teorien som blir gjennomgått, er

- navn på notene når man bruker g-nøkkel - dur- og mollskalaer - fortegn ( # og b ) - vanlige og mer spesielle akkorder - kvintsirkelen - pentaton skala - taktarter - tempo - dynamikk - motiv og melodi - form - klangfargeAv andre temaer som blir tatt opp, er

- hvordan man kan lage en 2.-stemme til en melodi ut fra akkordene - transponering, det vil si forandring av tonearten - bruk av Orff-instrumenter for å bevisstgjøre «musikkens elementer» slik som: melodi, harmoni, rytme, klangfarge, tempo og dynamikk. - fysikk om lyd og toner der begreper som frekvens, effekt, desibel, naturtoner, overtoner og klangfarge blir forklart, dessuten et avsnitt om hørselen.Boken forklarer stoffet med et enkelt og tydelig språk og dekker mange emner grundig. Den inneholder mange forklarende figurer.Torkel Lian ( født 1959 ) er fra Oslo og er utdannet lærer. Han har arbeidet i ungdomsskolen i flere år og blant annet undervist i faget musikk. I arbeidet med bøkene har han dradd nytte av erfaringene fra denne undervisningen. Han spiller selv gitar og piano.