KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Dette er ei bok i tre deler. Sentralt står oppvekstmiljøet på Fuglenes. Det ble preget av tvangsevakueringa i nov. 1944 og av gjenreisninga som begynte så smått høsten 1945. Det var knapt ei flis igjen av denne vakre og livskraftige byen, bare sundsprengte ruiner. Til gjengjeld ble samholdet desto sterkere. Ingen høststorm hadde møtt flyktningene på vei sørover i overfylte fartøyer av alle slag. Anslaget på at 30 prosent risikerte å omkomme, slo ikke til. Vel hjemme igjen løftet man i flokk for å rydde i ruinene, få provi­soriske brakker og permanente hus på plass. Folk kom tilbake med det kjæreste de eide, sine egne barn, som selv hadde nye erfaringer fra oppvekstmiljø fra
hele landet.

Denne store samhørigheten forhindret likevel ikke at det på nytt ble gnisninger mellom småskolegutter på begge sider av vågen, «Fuglenesrampen» mot «Byrotta». Denne bydelsrivaliseringa ble til i perioden 1920-1940, da Fuglenes ble et vekstområde med alt hva det innebar.
I tillegg hadde denne bydelen fra gammelt av en omskiftende og spennende historie. Første del av boka ble naturlig nok en bydelshistorie.

I andre del, oppvekstmiljøet, er det som skjedde på Fuglenes satt inn i et nasjonalt historisk perspektiv. Den tredje delen er om alle gutteklubbene som ble skapt på dette forblåste neset, der bydelsidentiteten var sterkere enn gutteklubbsidentiteten. Det preget de som vokste opp og dermed også de voksne. Boka er på et vis en mentalitetshistorie.

Øyvind Wæraas ble født på Fuglenes i august 1939. Etter evakueringa havnet familien i Osen kommune. Hans nærmeste lekekamerater var 3-4 fiskersønner. I juli 1946 kom familien tilbake til Fuglenes. I 1956 måtte han utenbys for å gå på gymnas. Etter endt militærtjeneste ble han student i 1960. Fagkrets: Mellomfag i fransk og historie, grunnfag i idéhistorie og norsk hovedfag. I tre sommerferier dro han utenlands. Han var lagerarbeider i Düsseldorf. Seinere haiket han rundt i Jugoslavia. Tredje gang var han sjauer på ei fiskekai på Island. Alle opphold var svært lærerike for studenten. Som lærer ble han i 1984 norsk lektor og ansvarlig for den norske seksjonen ved Lycée Corneille i Rouen. Samtidig ble hans kone sendelektor ved universitetet i Caen.

I Norge har han vært lærer ved fire videre­gående skoler: Hammerfest 1968-72, Kristiansund 1972-1981, Tromsø 1981-1993, Kristiansund 1993-2004. I Tromsø og i Kristiansund har han i alt vært rektor i 14 år. Han har for øvrig vært leder eller styremedlem i en lang rekke frivillige organisasjoner.

Øyvind Wæraas har tidligere fått utgitt to bøker, ”Brytningstid i Hammerfest 1860-1885”, kom i 2010. ”Kvinner og politikk i Hammerfest 1901-1937” fulgte etter i 2013. Man kan si at med denne boka er en trilogi fullført.