KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Med tanke på min høye alder er det kanskje noen som mener at dette farskapet ikke er “comme il faut”, med andre ord: det burde ikke ha skjedd. Jeg har forståelse for synspunktet, men til mitt forsvar mener jeg at jeg har ikke gjort noe galt i denne forbindelse. Da anledningen bød seg, var jeg både fysisk og psykisk i stand til å produsere det forliggende eksemplar av arten.

Foranledningen var følgende: Jeg sitter i møte med programkomiteen i min rotaryklubb. Vi er så å si ferdige med å snekre sammen programmet for kommende kvartal. Bare én møtedag står uten program. For å komme til en avslutning foreslår jeg å holde et kåseri på den aktuelle dagen. Jeg får straks spørsmålet hva det i så fall skal hete. Uten å tenke nærmere over det, svarer jeg: Minner fra et langt liv. Forslaget ble vedtatt og møtet hevet.

Det skulle snart vise seg at det var ikke plass til så mange minner innenfor den begrensede tiden som sto til disposisjon. Jeg valgte å følge en tidslinje og startet følgelig med et av de første minner som dukket opp i min bevissthet.

Da den aktuelle møtedagen kom, ble bidraget mitt godt mottatt. Men jeg var jo ikke kommet så langt på ferden, og folket ville gjerne høre mer. Jeg fortsatte derfor igjen å følge livslinjen. På den måten ble det til at jeg holdt i alt tre kåserier i klubben. De står nå som innledning i denne min publikasjon. For å få mest mulig med innenfor rammene som var satt, hadde jeg bare kunnet surfe på minnenes hav. Jeg følte derfor behov for å gjøre noen dypdykk. Særlig med tanke på kommende generasjoner kunne det være greit om jeg også fortalte litt om min og min kones slektshistorie. Biografiske opplysninger i den anledning har jeg bl.a. funnet henholdsvis i Våle bygdebok, bind I og i verket Åsane i fortid og nåtid, bind III. Ellers har min kusine Anna Selbergs verk om sin mors slekt vært min hovedkilde når det gjelder min slekt på farssiden.

Særlig etter at min kone og jeg ble pensjonister, fikk vi anledning til å reise en god del. På de fleste av våre turer brukte jeg blokk og blyant meget flittig, og etter hvert ble det mange referater i skrivebordskuffen min. Noen realopplysninger har jeg hentet fra tilgjengelig reiselitteratur. Da ideen om å samle minner og opplevelser mellom to permer dukket opp, fant jeg det naturlig at også noen av referatene mine burde komme med i en eventuell publikasjon. Og slik er det blitt.

Når jeg tenker tilbake på det arbeidet jeg har gjort i denne forbindelse, kan jeg ikke si annet enn at det har vært lystbetont. Det har stort sett gått greit fra hånden, trass i at jeg ikke alltid har kunnet konsentrere meg fullt ut om dette mitt litterære verk.

Skal jeg til avslutning føye til nok et par ord om meg selv, mener jeg å ha noe til felles med Johann Wolfgang Goethe. Intet mindre! For å berolige mine lesere må jeg her straks bemerke: I denne sammenheng er det bare følgende sitat fra mesterens hånd som har noen relevans: “Vom Vater hab’ ich die Statur, des Lebens ernstes Führen vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren.”

Rakkevik i januar 2015.

Kjell Skeie

P.S.

Uten teknisk fødselshjelp hadde det ikke blitt noen bok fra min hånd. Jeg vil derfor spesielt takke min kones nevø Atle Gran og min nevø Eyvind Skeie for råd og dåd under arbeidets siste fase. Men mest av alt:

“Jag vill tacka livet, som gitt mig så mycket”.