KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noHvordan behandles prostatakreft?

Behandlingen av prostatakreft avhenger av om den har rukket å spre seg eller ikke, og hvor aggressiv den er. En beskjeden type kreft behøver ikke å fjernes eller stråle behandles, men kan observeres over tid og heller behandles om den endrer karakter. Det er ikke mange som benytter seg av vente-å-se mulighet fordi de fleste som får beskjed om at de har kreft ønsker å fjerne kreften umiddelbart. Og med fjerning så betyr det operasjon med påfølgende potensproblemer og urinlekkasjer. Innen feltet strålebehandling ligger det mange alternativer som det i liten grad blir informert om på det tidspunktet kreften konstateres. Og på det tidspunktet har de fleste av oss ingen peiling på hva som er best eller verst for en riktig og nødvendig behandling.

Legene, i dette tilfelle urologer og onkologer, ønsker ikke å anbefale type behandling av frykt for å bli hengt ut i ettertid dersom anbefalt valg blir et uheldig valg. Men de har plikt på seg til å informere om, til enhver tid, medisinsk-vitenskapelig anerkjente metoder for behandlinger. Dette er et fortvilende spørsmål, og mange retter spørsmålet tilbake til legen om «hva hadde du valgt dersom det var deg»? Da mot en mannlige lege, selvfølgelig! Men det samme spørsmålet kommer fra kvinnelige leger også, og da er det vanskelig med motspørsmål annet enn «hva ville du anbefalt mannfolkene i din familie»?

Startpunktet av en potensiell prostatakreft behandling er hos fastlegen. Behandlingen hos fastlegen er avgjørende for utfallet, dessverre. Noen fastleger drøyer veldig lenge med å henvise pasienten videre i helsesystemet. Det er også for lite kunnskap om denne sykdommen hos de mange fastleger. Dette skyldes at fastlegene bare behandler muligens 1-2 prosent av potensiell prostatakreft i forhold til det store allmennpraktiserende området de er pålagt av symptomer og sykdommer. Et gjennomsnitts tall som det refereres lite til er at rundt 800 mannfolk oppdager denne sykdommen etter at kreften har spredt seg til andre organer enn prostata, jeg mener tallet ligger langt over 1000!

Denne boken er tiltenkt å være tilgjengelig for «hver-mansen» i fra 40-års alderen og fremover til 80-åringer. Dette er egentlig det spennet i alderstrinn hvor prostatakreft setter seg i kroppen. 80-åringer kan bedre finne seg til rette i sykdomsbilde, men det er verre med de som får diagnosen tidlig i livet. Da er optimal og riktig behandling avgjørende. Behandling av prostatakreft blir veldig ofte karakterisert som individuelt, men er det det? Burde ikke behandlingen etter hvert bli mer standardisert utfra konkrete tilbud om metoder og stadig nye medisiner? Det som er beskrevet av metoder og behandling vil i sin opprinnelige form vedvare i mange år frem i tid. Det som ikke er beskrevet i særlig grad er medisinering for de hvor behandlingsmålet er livsforlengelse og symptomlindring med best mulig livskvalitet. Det er dette område forskningen er i hovedsak rettet mot. Ved å ta ansvar for egen helse i ung alder kan man slippe å komme i den sluttfasen.

Min terapi har vært gjennom hele behandlingsløpet å notere hendelser. Først etablerte jeg og min gode venn og kollega Terje Stålstrøm en facebookside «PROSTATA kreft – erfaringer». Terje døde dessverre av prostatakreften ett år etter starten av den informative facebook-siden.

Kan denne boken bidra til at menn fra 40-års alderen oppsøker legen rutinemessig og tar blodprøven PSA som referanse? Forskning viser at det kommer alternative markører i konkurranse med dagens PSA-test, men det er litt langt frem i tid. Følg med på myndighetenes program som oppdateres kontinuerlig med heading: «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft».