KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no«Slektene og husene ved Hvidstenstranden» er boken om de gamle slektene og deres eiendommer i Hvitsten i Vestby kommune. Slektene er beskrevet fra de kom til Hvitsten og fram til i dag, eventuelt fram til de forlot Hvitsten. De eldste av disse slektene har hatt tilhold i Hvitsten i mer enn to hundre år. Deres daglige liv med gleder og sorger er forsøkt beskrevet, ofte på en noe indirekte måte. Nyere eiendommer fra 1960-tallet er ikke inkludert, ei heller hytter så sant de ikke var eid av familiemedlemmer med slektninger langt tilbake i Hvitsten.

Informasjon om slektene er hentet fra folketellingene i 1801, 1865, 1875, 1890, 1900 og 1910. I tillegg bygger boken på arbeidet til Per Ole Nordli i Moss. Han nedla et stort arbeid ved å systematisere familiene beskrevet i de gamle kirkebøkene for Vestby. Hans excel-ark på omkring 60 tusen linjer har vært til uvurderlig hjelp.

Husene og eiendommene inkludert i boken ligger under gårdene Strand, Sekkebekk, Lysedahl vestre og Ramme. De eldste husene er bl.a. beskrevet gjennom de gamle branntakstene. Disse er hentet fra Statsarkivets dokumenter i Oslo. Det samme gjelder eiendomsoverdragelsene. For Strand gård er verdifulle eiendomsdokumenter også lånt av gårdens eier, Ole Johan Hvidsten. Det må også fremheves at mye informasjon har kommet fra folk i Hvitsten. Mange har utvist et beundringsverdig stort engasjement. Stor takk til dem alle.